How To Learn Norwegian

There are many ways and methods to learn a foreign language. As far as I am concerned I tried to learn Norwegian and encountered many difficulties mainly those related to pronunciation and grammar. So I decided to acquire as much vocabulary as possible and try later on to synchronise that with grammatical rules. For this purpose I opted to use translation of so common, familiar and thematic phrases and sentences from Norwegian to English and vice versa and I hope this can helps to learn Norwegian language. This could be helpful to many who learn Norwegian because there are some who can master grammar but lacking vocabulary and expressions.
Learn Norwegian, Lær norsk, apprendre le norvégien, تعلم النرويجية, เรียนรู้ภาษานอร์เวย์, Aprende noruego, Noors leren,научат норвежки, μάθει νορβηγικά, 学习挪威语, Norwegisch lernen, изучать норвежский, imparare il norvegese, नार्वेजियन जानने के लिए, ノルウェー 語を学ぶ, یادگیری نروژی , نارویجن سیکھنے کی , nauczyć się norweskiego, bartaan af-noorwiijiga, Matuto ng Noruwego

norskprøve 3

Du som skal ta norskprøve 3 må vite dette før prøven.


GENERELT OM NORSKPRØVE 3 :

Du får ikke bruke hjelpemidler på prøven, så du har ikke tilgang til ordbok eller andre oppslagsverk.
Prøven består av en muntlig del og en skriftlig del. De to delene kan tas uavhengig av hverandre. For at du skal bestå prøven må du bestå alle delene av testen.
Bestått prøve gir deg et prøvebevis.

Prøven skal måle språkferdighetene dine på et selvstendig nivå. Dette betyr at du må kunne forstå klar tekst og tale om kjente emner, og uttrykke deg klart og forståelig både muntlig og skriftlig.

I den muntlige delen skal du kunne fortelle og delta i en samtale. I skriftlig del inngår lese-, lytte- og skriveprøve. I lytte- og leseprøvene er de fleste av tekstene/oppgavene på nivå B1, noen er litt lettere og noen er litt vanskeligere.

Norsk språktest (etaten som leverer prøvene) har laget et vurderingsskjema til hvert prøvesett, som din besvarelse vurderes etter. Den skriftlige delen rettes sentralt, mens den muntlige delen rettes på prøvestedet.

LYTTEPRØVEN - skriftlig del av prøven
Her er målet med oppgaven at du skal forstå hovedpunktene og detaljene i korte samtaler som spilles av for deg. Den eller de som snakker vil snakke klart og tydelig om temaer som bør være kjent for deg. Temaene som presenteres kan være hentet fra arbeid, skole, hjem og fritid.

Lydopptakene som spilles av skal være ganske korte, og du får anledning til å høre opptakene to ganger.
Til hver lyttetekst er det et spørsmål som du skal svare på skriftlig. Stavefeil og grammatiske feil trekker ikke ned, så lenge det er tydelig at du har forstått teksten.

Lytteprøven kan ha opptil 26 spørsmål.

LESEPRØVEN - skriftlig del av prøven
Leseprøven skal måle om du kan forstå et hovedbudskap i en skriftlig tekst, og om du kan finne spesifikk informasjon i tekster knyttet til kjente emner, når språket er klart og innholdet strukturert. Leseprøven består av flere kortere og lengre lesetekster. Dette kan være offentlige brev, brosjyrer, private brev, kunngjøringer, avisartikler, litterære tekster og faktatekster.

Til hver lesetekst er det noen spørsmål som skal besvares skriftlig. Stavefeil og grammatiske feil trekker ikke ned, så lenge det er tydelig at du har forstått teksten.

Leseprøven kan ha opptil 28 oppgaver.

SKRIVEPRØVEN - skriftlig del av prøven
Skriveprøven skal måle om du kan uttrykke deg klart skriftlig. Denne delen av prøven har normalt to oppgaver. I en av oppgavene vil du bli bedt om å uttrykke din mening om en sak, og begrunne og forklare hvorfor du mener nettopp dette. I den andre oppgaven skal du skrive en fortellende tekst. Denne teksten skal vanligvis være litt lengre.

MUNTLIG DEL
Her vurderes din evne til å gi en enkel sammenhengende fremstilling om kjente emner og emner av personlig interesse, og evnen din til å bidra aktivt i en samtale om dagligdagse emner.

Den muntlige delen av prøven består av tre oppgaver (A, B og C). Oppgave A og C skal måle samtaleferdighetene dine, mens oppgave B er en individuell oppgave.

I oppgave A og C skal du vise at du kan innlede, opprettholde og avslutte en samtale, og at du kan uttrykke synspunkter og meninger, innlede en dialog med den du snakker med, be om forklaring på det du ikke har forstått og holde samtalen i gang hvis den går tregt.

I oppgave B skal du vise at du kan beskrive dine egne erfaringer, opplevelser, planer og liknende, fortelle en historie eller forklare meninger og handlinger.

På en ordinær Norskprøve 3 vil det alltid være tre oppgaver å velge mellom under hvert punkt (A, B og C).

Ingen kommentarer: