How To Learn Norwegian

There are many ways and methods to learn a foreign language. As far as I am concerned I tried to learn Norwegian and encountered many difficulties mainly those related to pronunciation and grammar. So I decided to acquire as much vocabulary as possible and try later on to synchronise that with grammatical rules. For this purpose I opted to use translation of so common, familiar and thematic phrases and sentences from Norwegian to English and vice versa and I hope this can helps to learn Norwegian language. This could be helpful to many who learn Norwegian because there are some who can master grammar but lacking vocabulary and expressions.
Learn Norwegian, Lær norsk, apprendre le norvégien, تعلم النرويجية, เรียนรู้ภาษานอร์เวย์, Aprende noruego, Noors leren,научат норвежки, μάθει νορβηγικά, 学习挪威语, Norwegisch lernen, изучать норвежский, imparare il norvegese, नार्वेजियन जानने के लिए, ノルウェー 語を学ぶ, یادگیری نروژی , نارویجن سیکھنے کی , nauczyć się norweskiego, bartaan af-noorwiijiga, Matuto ng Noruwego

Metaforiske og ikke metaforiske idiomer


Mange faste uttrykk i norsk har en metaforisk betydning.

Men først et par definisjoner:
* idiom betyr vending, uttrykksmåte som er spesiell for et språk. Ordet idiom kommer fra fransk idioma som betyr noe særmerket, og som igjen kommer fra latin idios som betyr egen
* metafor betyr ord eller uttrykk som blir brukt i overført betydning. Ordet metafor kommer fra gresk der det betyr overføring

brenne alle bruer a bryte all forbindelse; ikke ha retrettmulighet (man kan ikke komme tilbake)
bryte ut av (f.eks. ekteskapet) a komme seg ut av, forlate
dagens dont a dagens gjerning, arbeid for den dagen (dont betyr gjerning, arbeid)
det er til å få fnatt av a det er svært irriterende (fnatt betyr skabb; å få fnatt betyr å bli helt tullerusk )
det regner trollkjerringer a det regner veldig mye, høljer ned
død og pine a er et kraftuttrykk (ed, mild banneord), egentlig Kristi pine og død, brukes også som pinadø / pinedød (pine betyr lidelse, plage, smerte)
fly i flint a sprekke [av sinne], flint er en steinflis eller metallflis
fryd og gammen a fryd og glede /lykke/ fornøyelse (ordet gammen kommer av det islandske ordet gaman som kan betyr moro, gøy, eller i sammensetningen hafa gaman = nyte, ha det gøy
føle jorda brenner under seg a føle at det er fare på ferde og på tide å komme seg unna
få jernteppe a få kortvarig hukommelsestap (et teppe som legger seg over hjernen slik at tankene ikke slipper ut, for eksempel under en eksamen)
(i) hytt og pine a dette er et uttrykk som blir brukt feil, det har overtatt for det korrekte i hytt og vær, der hytt står igjen, mens pine kommer nok fra uttrykket død og pine.
(i) hytt og vær a på måfå, tilfeldig, også: over alle hauger, overalt (hytt kommer muligens fra dialektordet hott som betyr slump, mens vær kan komme fra været, luftlaget)
i kjølvannet av noe a like etter noe (kjøl er langsgående midtdel i bunnen på fartøy, kjølvannet er bølgene som kommer etter båten, altså bak kjølen) ž dette har blitt en metafor på at noe skjer i etterkant av noe annet
ikke la seg pille /pelle på nesen a ikke finne seg i hva som helst (pille eller pelle på betyr pirke eller plukke, også kritisere)
ikke skjønne bæra (av noe) a ikke forstå noe som helst (bær er veldig små frukter, altså man forstår ikke en gang noe så smått)
klin kokos a fullstendig gal (klin kommer fra klinisk og betyr fullstendig; kokos brukes også i overført betydning som sprø, tullet, gal)
legge seg i selen a ta i, anstrenge seg (sele er reimer som man spenner på en hest eller annet trekkdyr)
lått og løye a mye latter og moro (lått betyr latter: fra norrønt hlátr, løye er et nynorsk ord som betyr moro, skjemt: fra norrønt hlœ́gi)
med brask og bram a med så mye støyende og overmodig oppførsel så det riktig merkes (uttrykket kommer fra gammeltysk, der brask betydde støy, larm og bram betydde skryt). Uttrykket brukes ofte i forbindelse med feiringer, der man har både høy musikk, hurrarop og skryting av den, det eller de som blir feiret.
raskt som svint a fortere enn fort (?); det er jo egentlig to ord med samme betydning fordi svint betyr raskt, kjapt. (Det er mulig at det opprinnelig het raskt som en vind, og det er jo forståelig. Dette er et av de uttrykkene som ble litt forvrengt fra uttrykket kom hit, og det litt svint! / fortere enn svint)
se ikke skogen for bare trær a ikke se det som ligger like foran nesen på en
tenke koffert a å tolke et, i utgangspunktet nøytralt, ord eller begrep på en seksuell måte (kommer fra Freuds psykoanalysen, der han tolket drømmer om gjenstander man kunne putte noe inn i, som drømmer om kvinnelige kjønnsorganer og sex)
være helt på jordet a være helt desorientert eller uvitende (jorde er et inngjerdet stykke dyrket mark)
være i tottene på hverandre a slåss [verbalt eller fysisk] (tott kan bety hårdusk, da kommer det kanskje av at de som slåss, river hverandre i håret)
være på bærtur a betyr det samme som være helt på jordet, dvs. være desorientert, langt vekke fra det saken gjelder, følge ikke med