How To Learn Norwegian

There are many ways and methods to learn a foreign language. As far as I am concerned I tried to learn Norwegian and encountered many difficulties mainly those related to pronunciation and grammar. So I decided to acquire as much vocabulary as possible and try later on to synchronise that with grammatical rules. For this purpose I opted to use translation of so common, familiar and thematic phrases and sentences from Norwegian to English and vice versa and I hope this can helps to learn Norwegian language. This could be helpful to many who learn Norwegian because there are some who can master grammar but lacking vocabulary and expressions.
Learn Norwegian, Lær norsk, apprendre le norvégien, تعلم النرويجية, เรียนรู้ภาษานอร์เวย์, Aprende noruego, Noors leren,научат норвежки, μάθει νορβηγικά, 学习挪威语, Norwegisch lernen, изучать норвежский, imparare il norvegese, नार्वेजियन जानने के लिए, ノルウェー 語を学ぶ, یادگیری نروژی , نارویجن سیکھنے کی , nauczyć się norweskiego, bartaan af-noorwiijiga, Matuto ng Noruwego

Norske Uttrykk

I noen tilfeller ser du at du kan… In some cases you see that you can …
Det hender at… It happens that…/ Occasionally…
Det kan bli ganske morsomt. It can be quite funny
Hva er det som er galt her? What is wrong here?
Han ønsket seg både båt og bil. He wished both boat and car.
Han ønsket seg verken båt eller bil. He wished neither boat nor car.
Han ønsket seg enten båt eller bil. He wished either boat or car.
Det nytter ikke selv om du skriver. It's no use even if you are writing.
For at det skal nytte, må du komme. To make it useful, you must come.
Hvis du kjøper denne blomsten, blir du lykkelig. If you buy this flower, you'll be happy.
Om du kjøper denne blomsten, blir du lykkelig. If you buy this flower, you'll be happy.
Han er blant de beste i klassen. He is among the best in the class.
Han er stor nok til å gå på skolen. He's big enough to go to school.
Han er for stor til å gå i barnehagen. He's too big to go to kindergarten.
Han er for liten til å sykle i trafikken. He is too young to cycle in traffic.
De lever av kjøp og salg. They live off buying and selling.
De er avhengig av turister. They are dependent on tourists.
I stedet for å se etter hva som gikk galt og rette opp feilene, leter vi etter hva som gjøres riktig for å inspirere til mer av dette. Instead of looking for what went wrong and correct the errors, we are looking for what is being done correctly to inspire more of this.
Du må lete etter papirene dine. You must look after your papers.
Kongen trengte mer penger, så han bestemte seg for å øke skattene til de fattige. The King needed more money, so he decided to raise taxes to the poor.
Dere kjenner visst hverandre fra før. You know certainly each other before.
Han ba meg om mer penger enn jeg hadde. He asked me for more money than I had.
Grunnen til at han tapte er at han har trent lite. The reason why he lost is that he has trained little.
Alt skjedde i den tiden da han enda ikke bodde der. It all happened at the time when he still did not live there.
Gjør det slik som du gjorde(før) Do it such as you did(before)
Ring meg før du drar, så jeg kan forberede meg. Call me before you go, so I can prepare myself.
Hvis du ikke er redd, dra dit alene. If you are not afraid go there alone.
Han innrømmer at han tok feil He admits that he was wrong
Vi har rådet ham til å ikke… We have advised him not to…
Hun har all grunn til å være bekymret She has all reason to be worried
De vil være enig i at dette er et av de mest lovende områdene på planeten They will agree that this is one of the most promising areas on the planet
De sørger for at innringer alltid får svar They ensure that the callers always get answers
Hamas og Israel angriper hverandre for å skape overskrifter Hamas and Israel attacking each other to create headlines
Hvordan du unngår å bli din egen største fiende How to avoid to become your own greatest enemy
De jukser og lyver They cheat and lie
Man kan enkelt sammenligne tilbudene man mottar One can easily compare offers that one receives
Han fortsatte å drikke utover natten He continued to drink throughout the night
Hvem er ansvarlig for slike skader? Who is responsible for such damages?
"Stengt på grunn av ombygging" "Closed due to reconstruction"
Vi er enige / uenige om det We agree / disagree about it
Håper du tilgir meg Hope you forgive me

Ingen kommentarer: